فایل های خود را برای دریافت خدمات لیزر آپلود فرمایید. نام فایل را شماره تلفن همراه خود قرار دهید. در صورتی که فایل شما نیاز به توضیحات دارد در یک فایل وورد تایپ فرمایید و ان فایل را نیز آپلود فرمایید قطعاتی که قرار است برش شوند در کادر ۹۰در۶۰سانتی متر بچینید رنگ قطعاتی که برش و حکاکی می باشند متفاوت قرار دهید. توجه داشته باشيد كه فايلهاي اپلودي شما پس از اتمام فرايند خدمات، حذف خواهند شد.

● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

member
پسوند : pptحجم : 62.5 MB
پسوند : docxحجم : 62.5 MB
پسوند : docحجم : 62.5 MB
پسوند : gifحجم : 62.5 MB
پسوند : pngحجم : 62.5 MB
پسوند : jpgحجم : 62.5 MB
پسوند : jpegحجم : 62.5 MB
پسوند : bmpحجم : 62.5 MB
پسوند : zipحجم : 7.63 GB
پسوند : rarحجم : 62.5 MB
پسوند : pdfحجم : 62.5 MB
پسوند : dxfحجم : 62.5 MB
پسوند : svgحجم : 62.5 MB
پسوند : aiحجم : 62.5 MB
پسوند : cdrحجم : 62.5 MB
پسوند : dwgحجم : 62.5 MB
Powered by Kleeja
queue