Powered by Kleefa
فایل های خود را برای دریافت خدمات لیزر آپلود فرمایید. نام فایل را شماره تلفن همراه خود قرار دهید. در صورتی که فایل شما نیاز به توضیحات دارد در یک فایل وورد تایپ فرمایید و ان فایل را نیز آپلود فرمایید در صورتی که نیاز به راهنمای ارسال فایل دارید روی این گزینه کلیک فرمایید راهنمای ارسال فایل

● قوانین

قوانین :
فایل ها را برای دریافت خدمات لیزر آپلود بفرمایید. نام فایل را شماره تلفن همراه خود قرار دهید. در صورتی که فایل نیاز به توضیحات دارد در یک فایل وورد تایپ فرمایید و ان فایل را نیز آپلود فرمایید قطعاتی که قرار است برش بخورد در کادر 90در60سانتی متر بچینید رنگ قطعاتی که برش و حکاکی می باشند متفاوت قرار دهید
queue